เว็บพนันบอล m88_การพนันฟุตบอล_พนันออนไลน์ เครดิตฟรี

The CHFA Industry Achievement Awards are presented to companies in the natural health and organic products industry for outstanding achievements. These awards are presented at each of our trade shows, CHFA East, CHFA West, and CHFA Quebec.

Récipiendaires

Prix du leadership John Holtmann de la CHFA

John Anthony

Lauréat/lauréate: CHFA Ouest 2018

Lire la suite

Prix des détaillants

Prix commémoratif Brock Elliott pour l’excellence dans le commerce de détail

fr_Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

The Big Carrot Natural Food Market

Lauréat/lauréate: CHFA East 2018

Nature's Fare Markets

Lauréat/lauréate: CHFA Ouest 2018

National Nutrition

Lauréat/lauréate: CHFA Est 2017

The Big Carrot Natural Food Market

Lauréat/lauréate: CHFA East 2018

Bourse commémorative Gordon Storie

FR_Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Melissa Acheson, Rainbow Foods Inc.

Lauréat/lauréate: CHFA East 2018

Recipient of the Gordon Storie Memorial Bursary at CHFA East 2018. Congrats, Melissa! (Photo coming soon.)

Petra Franzen, Vita Health Fresh Market

Lauréat/lauréate: CHFA Ouest 2018

Ira Viernes, Vita Health Fresh Market

Lauréat/lauréate: CHFA Est 2017

Melissa Acheson, Rainbow Foods Inc.

Lauréat/lauréate: CHFA East 2018

Recipient of the Gordon Storie Memorial Bursary at CHFA East 2018. Congrats, Melissa! (Photo coming soon.)

Prix CHFA pour l'excellence de la vente au detail

FR_Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

The Big Carrot Natural Food Market

Lauréat/lauréate: CHFA East 2018

Lisa Ramsay, Nature's Fare Markets

Lauréat/lauréate: CHFA Ouest 2018

Joan Roy, Harmony Whole Foods Market

Lauréat/lauréate: CHFA Est 2017

The Big Carrot Natural Food Market

Lauréat/lauréate: CHFA East 2018

Prix du mérite en développement durable de la CHFA

FR_Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Retailer Recipient: Nature's Fare Markets

Lauréat/lauréate: CHFA Ouest 2017

Retailer Recipient: The Big Carrot

Lauréat/lauréate:

Retailer Recipient: Rainbow Foods

Lauréat/lauréate:

Retailer Recipient: Nature's Fare Markets

Lauréat/lauréate: CHFA Ouest 2017


Prix des fournisseurs

Prix de la CHFA pour l’excellence des ventes sur le terrain et des ventes au comptoir

FR_Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Lea Apostoleris, Purity Life Health Products LP

Lauréat/lauréate: CHFA East 2018

Recipient of CHFA Award for Excellence in Field Sales. Congrats, Lea! (Photo coming soon.)

Kyle Ferguson, Genuine Health

Lauréat/lauréate: CHFA Ouest 2018

Bob Belanger, Canadian Organic Spice & Herb Co Inc.

Lauréat/lauréate: CHFA Ouest 2018

Lea Apostoleris, Purity Life Health Products LP

Lauréat/lauréate: CHFA East 2018

Recipient of CHFA Award for Excellence in Field Sales. Congrats, Lea! (Photo coming soon.)

Prix d’excellence de la CHFA – Fournisseur émérite

FR_Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Prix du mérite en développement durable de la CHFA

FR_Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Manitoba Harvest Hemp Foods

Lauréat/lauréate: CHFA Ouest 2018

Supplier Recipient: Left Coast Naturals

Lauréat/lauréate: CHFA Ouest 2017

Supplier Recipient: Temple Lifestyle

Lauréat/lauréate:

Manitoba Harvest Hemp Foods

Lauréat/lauréate: CHFA Ouest 2018


Exposer des prix

FR_Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Meilleur pavilion

Advanced Orthomolecular Research (AOR)

Lauréat/lauréate: CHFA East 2018

Meilleur kiosque de taille moyenne

Bothwell Cheese

Lauréat/lauréate: CHFA East 2018

Meilleur kiosque de petite taille

Taste of Nature

Lauréat/lauréate: CHFA East 2018

Prix des visiteurs

Bio-K Plus International

Lauréat/lauréate: CHFA East 2018